فرم ارزیابی مهاجرت

    ۱- اطلاعات پایه

    ۲- اطلاعات تکمیلی

    ۳- دارایی نقدی و غیر نقدی شما

    میزان دارایی شما، تاثیری در میزان حق الوکاله‌ی ما نخواهد داشت؛ اما در سنجش میزان صلاحیت شما در ادارات مهاجرت کشورهای مقصد حائز اهمیت است

    دکمه بازگشت به بالا